EnglishEspañolDeutschNederlandsPolski
EnglishEspañolDeutschNederlandsPolski

Kurs Cudów

Kurs Cudów jest przekazem spoza czasu, danym ci bezpośrednio od Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Wskazuje na pozorną warunkową sytuację między Bogiem a człowiekiem,
czyli na sytuację fałszywego oddzielenia, oraz na sposób,
w jaki to pozorne rozdarcie zostaje i już zostało naprawione.

Jedynym celem Kursu Cudów jest doprowadzenie do oświecenia
poprzez transformację twojego umysłu.

To jest kurs cudów. Jest to kurs obowiązkowy. Tylko czas, kiedy go podejmiesz, jest dobrowolny. Wolna wola nie oznacza, że możesz ułożyć program. Oznacza tylko, że możesz wybrać to, co chcesz podjąć w danym czasie. Celem tego kursu nie jest uczenie znaczenia miłości, albowiem jest to ponad tym, czego można nauczyć. Jego celem jest jednak usunięcie blokad dla uświadomienia sobie obecności miłości, która jest twoim naturalnym dziedzictwem. Przeciwieństwem miłości jest lęk, lecz to, co jest wszechogarniające, nie może mieć przeciwieństwa.

Kurs ten można więc bardzo prosto podsumować w ten sposób:

Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić.

To, co nierzeczywiste, nie istnieje.

W tym zawiera się pokój Boży.

Książka ćwiczeń zmierza do systematycznego wyćwiczenia twego umysłu w odmiennym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego na świecie. Zawarte w niej ćwiczenia zaplanowane są tak, by pomóc ci w uogólnieniu tych lekcji, abyś zrozumiał, że każdą z nich da się w równym stopniu zastosować do wszystkich i wszystkiego, co widzisz.

Przeniesienie skutków ćwiczeń w prawdziwym postrzeganiu nie przebiega tak samo, jak przeniesienie skutków nauk w tym świecie. Jeśli uzyskało się prawdziwe postrzeganie w odniesieniu do jakiejś osoby, sytuacji lub wydarzenia, to pewne jest całkowite przeniesienie go na każdego i na wszystko. Z drugiej strony, już jedno odstępstwo od prawdziwego postrzegania uniemożliwia doświadczenie go gdziekolwiek.

Prawdziwe postrzeganie polega na tym, że nie ma granic. Jest przeciwieństwem twojego obecnego sposobu widzenia.

TOP